Varmennustarkastus.fi
Varmennustarkastus.fi
Varmennus- ja määräaikaistarkastukset 1. ja 2. luokan sähkölaitteistoille
Satakunnan ja Pirkanmaan alueella sekä sopimuksen mukaan koko Suomessa.
Paloviita Pauli
Toimitusjohtaja
Power Instruments Oy
email
Sähköposti
phone
+358503562892
Ota yhteyttä!
Minkälaista palvelua tai suunnitteluapua tarvitsette?
Olen lukenut ja hyväksyn palvelun tietosuojaselosteen
tl;dr Yhteystietoja saatetaan käyttää yhteydenottoa varten.
* merkityt kentät ovat pakollisia täyttää
Power Instruments
Tarkastushinnasto
VARMENNUSTARKASTUS
Nimellisvirta enintään (A) Hinta
63A 230 €
125A 280 €
250A 340 €
400A 380 €
Yli 400A 480 €
Yli 1000V:n kojeisto 640 €

MÄÄRÄAIKAISTARKASTUS
Nimellisvirta enintään (A) Hinta
63A 250 €
125A 300 €
250A 350 €
630A 500 €
Yli 630A 600 €
Yli 1000V:n kojeisto 750 €
info Maksutaulukon hinnat ovat € ALV0% / tarkastus + tarkastustodistus
Suuret kohteet ja erikseen sovittavat lisätyöt veloitamme tuntiveloituksella. tuntiveloitushintamme on: 68.00 €/h ALV0%
Porin toimipisteen ulkopuolella tehtävän tarkastuksen hintaan lisätään matka-aika- ja matkakustannukset.
Matkatunnin tuntiveloitushintamme on: 52.00 €/h ALV0%
Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa olevan verokannan mukainen arvonlisävero.
Tilaajan Porin toimipisteen ulkopuolella tehtävän toimeksiannon työt veloitamme matka-, majoitus- ja päivärahakustannusten osalta Power Instruments Oy:lle aiheutuvien kustannusten ja työehtosopimuksen mukaisesti ilman lisäkustannuksia.
Varmennustarkastus
SÄHKÖTURVALLISUUSLAKI 1135/2016
Sähkölaitteistolle on tehtävä käyttöönottotarkastuksen lisäksi varmennustarkastus, jos kyseessä on luokan 1, 2 tai 3 sähkölaitteisto. Varmennustarkastus on tehtävä myös sähkölaitteiston merkittävälle muutos- ja laajennustyölle.
Luokan 1 ja 2 laitteistojen varmennustarkastus on tehtävä viimeistään 3 kk:n kuluessa laitteiston käyttöönotosta.
Asetuksen Vna 1434/2016 6 § 2.mom tilat: Räjähdysvaarallisille- ja lääkintätiloille varmennustarkastus suoritetaan aina ennen käyttöönottoa.
LUOKAN 1 SÄHKÖLAITTEISTO
 • Sähkölaitteisto asuinrakennuksessa, jossa on enemmän kuin kaksi asuinhuoneistoa;
 • Muu kuin asuinrakennuksen sähkölaitteisto, jonka suojalaitteena toimivan ylivirtasuojan nimellisvirta on yli 35 ampeeria ja joka ei kuulu luokkiin 2 tai 3;
LUOKAN 2 SÄHKÖLAITTEISTO
 • Sähkölaitteisto, johon kuuluu yli 1 000 voltin nimellisjännitteisiä osia, lukuun ottamatta sellaista sähkölaitteistoa, johon kuuluu vain enintään 1 000 voltin nimellisjännitteellä syötettyjä yli 1 000 voltin sähkölaitteita tai niihin verrattavia laitteistoja;
 • Sähkölaitteisto, jonka liittymisteho, jolla tarkoitetaan sähkölaitteiston haltijan kiinteistölle tai yhtenäiselle kiinteistöryhmälle rakennettujen liittymien liittymistehojen summaa, on yli 1 600 kilovolttiampeeria.
PISTOKOETARKISTUKSET
 • Sähkölaitteisto täyttää sähköturvallisuudelle ja sähkömagneettiselle yhteensopivuudelle säädetyt vaatimukset
 • Sähkölaitteistolle on tehty asianmukainen käyttöönottotarkastus
 • Sähkötöiden tekijöillä on oikeus tehdä kohteen sähkötyöt. Kelpoisuus tarkistetaan myös silloin, kun työ tehdään itselle tai lähisukulaisen hallinnassa olevaan huoneistoon tai asuinrakennukseen. Varmennustarkastus tehdään aina, vähäisiä töitä lukuun ottamatta.
 • Varmennustarkastukseen on aina sisällytettävä kohteessa mahdollisesti olevat räjähdysvaaralliset tilat, palovaaralliset tilat ja lääkintätilat.
MUUT TARKASTUSPERIAATTEET
 • Selvitetään aluksi, mitä asiakirjoja ja piirustuksia kohteesta on käytössä ja mitä piirustuksia ja asiakirjoja urakoitsija on käyttänyt sähkölaitteiston rakentamisen perustana.
 • Selvitetään lisäksi, onko asennukset toteutettu asennusstandardien ja niihin rinnastettavien muiden normien mukaisesti ja onko tehty poikkeamia mainituista normeista.
 • Varmistetaan, että tarkastettava laitteisto täyttää sähköturvallisuudelle ja sähkömagneettiselle yhteensopivuudelle asetetun tason. Tarkastuksessa verrataan urakoitsijan käyttöönottopöytäkirjassa ilmoittamia mittaus- ja testaustuloksia varmennustarkastuksessa saatuihin mittaustuloksiin.
 • Mikäli havaitaan laitteistossa välitöntä vaaraa aiheuttavia asennuksia, Ilmoitetaan asiasta välittömästi kirjallisesti laitteiston haltijalle ja sähkötyön tehneelle sähköurakoitsijalle. TUKESille ilmoitetaan välittömän vaaran aiheuttaneesta asennuksesta.
Määräaikaistarkastus
1. ja 2. LK. 10 VUODEN VÄLEIN
Sähköturvallisuuslaki edellyttää määräaikaistarkastuksien suorittamista kaikissa kohteissa, jonka työalueen ylivirtasuojan nimellis- tai asetteluvirta ylittää 35 A.
Määräaikaistarkastusta ei tarvitse suorittaa pelkille asuinrakennuksille kuten vapaa-ajan asunnot, omakotitalot ja kahden huoneiston asuinrakennukset.
Jos asuinrakennuksessa on muita tiloja esim. liiketiloja, tulee määräaikaistarkastus suorittaa kyseisille sähkölaitteistoille.
TURVALLISUUSTEKIJÄ
 • Sähkölaitteiston käyttö on turvallista ja laitteistolle on tehty hoito- ja kunnossapito-ohjelmien mukaiset toimenpiteet.
 • Sähkölaitteiston käyttöön ja hoitoon tarvittavat välineet, piirustukset, kaaviot ja ohjeet ovat käytettävissä.
 • Sähkölaitteiston laajennus- ja muutostöistä on asianmukaiset tarkastuspöytäkirjat ja että pöytäkirjojen mukaiset korjaukset on tehty.
MITÄ TARKASTETAAN?
 • Määräaikaistarkastuksessa tarkastetaan kaikki kiinteistön sähkölaitteistot (eri aikoina rakennetut luokkien 1 ja 2, ja mahdolliset räjähdysvaaralliset tilat ja lääkintätilat).
TARKASTUSPERIAATTEET
 • Määräaikaistarkastukset tehdään pistokokein valitsemalla sopivia otoksia.
 • Määräaikaistarkastuksissa arvioidaan eri aikakausina valmistuneiden laitteistojen turvallisuutta. Sähköturvallisuutta on osittain verrattava nykyisiin vaatimuksiin ja osittain aiemmin sovellettuihin määräyksiin.
Onko tarkastus ajankohtainen? Palvelemme sinua 1. ja 2. luokan sähkölaitteistojen varmennus- ja määräaikaistarkastuksissa Porissa, Tampereella tai missä tahansa Suomessa.
Power Instruments Oy
Tietosuojaseloste
Tietosuojaseloste, versio 2.0
Päivitetty 24.08.2018
Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot
Käsiteltävien tietojen rekisterinpitäjänä toimii:
Power Instruments Oy (Y-tunnus: 0849694-4)
Karjarannantie 31
28100 Pori
Power Instruments Oy phone
+358 2633 4315
Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää asiakaspalvelustamme:
Tiivistelmä
Kukin asiakas (käyttäjä) on tietosuoja-asetuksessa määritetty rekisteröity henkilö. Keräämämme tiedot jaetaan käyttäjän antamiin sekä analytiikan avulla johdettuihin tietoihin.

Käytämme tietoja:
 • Asiakkaan tavoittamiseen
 • Kävijämäärien seurantaan
Mitä tietoja asiakkaasta kerätään?
Rekisteröidyn itsensä antamat henkilötiedot:
 • Yhteystiedot (nimi, yritys, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja viesti)
 • Lokitiedot palvelun käyttämisen aikana sisältäen käyttäjän IP-osoitteen
 • Powerinstruments.fi -sivustolla vierailusta johdetut anonymisoidut analytiikkatiedot (Google Analytics -ohjelmisto)
Miksi tietoja kerätään?
Henkilötietoja käytetään:
 • Asiakkaan tavoittamiseen
Tietoja käsitellään asiakkaan ja Power Instruments Oy:n väliseen asiakassuhteeseen ja Powerinstruments.fi palvelun käyttöön perustuen.
Miten henkilötiedot suojataan?
Henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja laittomalta käsittelyltä sekä luovutukselta. Tietojen eheys ja saavutettavuus varmistetaan säännöllisellä varmuuskopioinnilla Power Instruments Oy:n omilla palvelimilla.

Power Instruments Oy säilyttää asiakastietoja Suomessa (asiakkaan yhteystiedot ja laskutustiedot). Tietojen säilytykseen käytetyt palvelinresurssit ovat suojattu tietomurtoja vastaan. Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.
Kuka käsittelee henkilötietojani?
Asiakastietoihin on pääsy vain Power Instruments Oy:n omilla työntekijöillä.
Henkilötietojen säilyttämisaika
Säilytämme yhteydenotossa tallennetut tiedot toistaiseksi. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tiedot nähtäväksi ja pyytää poistamaan ne.
Rekisteröidyn oikeudet
Asiakkaalla on oikeus:
 • Pyytää Power Instruments Oy:ltä yhteydenotosta tallentuneet tiedot (Nimi, Yritys, Sähköpostiosoite, Puhelinnumero ja muu viestin sisältö)
 • Pyytää Power Instruments Oy:tä poistamaan yhteydenottoon liittyvät tiedot
Asiakaspalvelumme vastaa oikeuksiasi käyttämistä koskeviin pyyntöihin. Huomaa että pyynnön tulee olla riittävän yksilöity, jotta henkilöllisyys voidaan varmentaa.
Käsittelyn puutteista tai lainvastaisuudesta on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle.
Luovutetaanko henkilötietoja kolmansille osapuolille?
Asiakkaan henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Powerinstruments.fi sivun vierailut tallentuvat anonymisoituna analytiikkatietona Google Analytics -palveluun.
Googlen tietosuojasta löytyy lisätietoa osoitteesta:
Google Analytics -seurannan ohittamiseksi voit käyttää erillistä selainlaajennosta josta lisätietoa osoitteesta:
Sivuston käyttämät keksit ja paikallisvarasto
Sivusto käyttää keksejä ja selaimen paikallista varastoa Google Analytics (GA) -palvelun toiminnan mahdollistamiseksi. Voit estää GA -seurannan ylläolevan ohjeen avulla. GA-keksien lisäksi selaimen paikalliseen varastoon tallennetaan tieto keksien käytön kuittauksesta.
Tietosuojaselosteen muutokset
Power Instruments Oy pidättää itsellään oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta mikäli tarve siihen tulee palvelun kehittämisen tai lainsäädännön kautta. Mikäli muutos tietosuojaan on merkittävä, siitä ilmoitetaan erikseen käyttäen asiakkaasta tallennettuja yhteystietoja (kts. kappale "Mitä tietoja asiakkaasta kerätään?").
Mistä voin kysyä lisää?
Asiakaspalvelumme vastaa palvelun käyttöön, markkinointiin ja tietosuojaan liittyviin kysymyksiin:
Power Instruments Oy
Tarkastuksen toimitusehdot
Yleiset toimitusehdot
Tilauksen voi tehdä suullisesti tai kirjallisesti. Suurimmista kohteista tehdään tarkastussopimus. Tilaus 2 viikkoa ennen toivottua tarkastusta, ellei kohteesta muuta sovita.

Tilaajan kanssa sovitaan tarkastusajankohta, tiloihin pääsemisestä ja kohteessa liikkumisesta, rajoitteista, työvälineistä ja mahdollisesta avustavasta henkilöstä. Kohteen omistajalta/haltijalta on oltava lupa kohteen tarkastamiseksi. Tarkastusta varten tulee päästä kaikkiin tarkastettavan kohteen osiin.

Varataan mahdollisuus keskeyttää tarkastus tarkastuskohteen puutteellisuuksien vuoksi, jotka estävät laitteiston asianmukaisen tarkastuksen (esim. tarkastajalla ei ole vapaata pääsyä tarkastuskohteeseen, varmennustarkastuksessa käyttöönottomittaukset puuttuvat jne.). Aiheutuneet kustannukset peritään kuitenkin tilaajalta tuntiveloituksena. Tarkastuksen jatkamisesta sovitaan erikseen.

Tilauksen yhteydessä tai viimeistään tarkastustilanteessa on toimitettava kohteen haltijan, kohteen ja (rakentajan)sähköurakoitsijan tiedot osoitteineen, yhdyshenkilöineen, yhteys- tietoineen ja mahdollisen käytönjohtajan ja/tai huoltoyhtiön tiedot kirjallisena tarkastajalle.
Varmennustarkastus
Kohteen tulee olla valmis ja käyttöönottotarkastus mittauksineen suoritettu sekä, että kohteen piirustukset on tehty valmiiksi ja poikkeamista on kirjallinen selvitys. Tarkastuskohteen dokumentteihin varataan mahdollisuus tutustua ennen tarkastusta ja viimeistään tarkastustilanteessa.
Määräaikaistarkastus
Määräaikaistarkastusta varten tulisi olla kohteen käyttöpiirustukset, pöytäkirjat/ todistukset aikaisemmista tarkastuksista sekä selvitykset muutostöistä. Selvitys suoja- ja turvalaitteiden huolto- ja kunnossapito-ohjelmasta tai pienemmän järjestelmän käyttö- ja huolto-ohjelmasta.

Laajennetussa tarkastuksessa mittaukset ja muut toimeksiannot tehdään tuntityönä. Myös pahasti puutteellisissa kohteissa, joihin joudutaan tekemään sähköturvallisuuden varmistamiseksi kattavampi tarkastus, työ tehdään tuntityönä.

Tarkastukset tehdään kiinteään hintaan, tuntityönä tai erillisen tarjouksen / sopimuksen mukaan.
Mistä voin kysyä lisää?
Asiakaspalvelumme vastaa varmennus- ja määräaikaistarkastuksiin liittyviin kysymyksiin: